Reader Bookmarks

2 Corinthians 4

Mark 10:45 | Index | Proverbs 3:9-10

Serve Others
2 Corinthians 4:5
5 For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.
(Fwpno, bCJtL; aoysfJs. )
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, el Cristo, el Señor; y nosotros, vuestros siervos por Jesús.
5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν κύριον ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν

2 Corinthians 4:5